Trang chủ > Tin tức > Tin tức

Công ty TNHH phần cứng Ninh Ba Haixin

2022-09-08


Công ty TNHH Phần cứng Ninh Ba Haixin đã nhận được API-20E(BSL 1, BSL 2) từ Viện Dầu khí Hoa Kỳ vào ngày 25 tháng 4 năm 2022. Và công ty đã vượt qua cuộc kiểm tra phòng thí nghiệm tại chỗ của CNAS17025. Chúng tôi hy vọng sẽ nhận được chứng nhận CNAS17025 trước tháng 12 năm 2022.